על מנת לענות על השאלה נצטרך לצאת מנקודת הנחה כי הכוונה היא להתקנת מזגנים נפרדים ולא מערכת מרכזית, כי אין קושי מיוחד מבחינת הגישה הנדרשת לטכנאי (למשל גישה כלפי הקיר החיצוני לצורך התקנת המאייד של המזגן, הקירות אינם עשויים כולם בטון, ועוד) ולא נדרשת עבודה מיוחדת נוספת. עלות ההתקנה של כל מזגן היא בערך 600 ₪, אך היא אינה כוללת את עלות המזגן עצמו, כמובן.